Ulysses

James Joyces roman Ulysses kom ut i bokform 1922 på James Joyces 40-årsdag. Det var Sylvia Beach som till slut fick till den första utgivningen av Ulysses. Boken utgavs i en begränsad upplaga på 1000 exemplar, alla numrerade.

De gick alla åt som smör i solsken och dessa förstaupplagor har förstås ett högt pris idag. Ett signerat exemplar med nr 51 betingar det facila priset $300 000 idag. Nu är det inte för att samla på förstaupplagor som vi tänker på värdet av James Joyces Ulysses. Det är en av 1900-talets stora klassiker. I synnerhet inom den engelskspåkiga världen. Den har dock blivit översatt till de flesta större språk, inklusive japanska och kinesiska. Vilket nog talar emot det tyvärr vanliga uttrycksättet, Ulysses är den mest olästa klassikern och Finnegans Wake den mest oläsbara. Inget av dessa uttryck stämmer, tror jag mig kunna fastslå. Vårt sällskap säger i sin existens emot detta.

Vad handlar Ulysses om? Den utspelar sig i alla fall i Dublin under en dag i början av 1900-talet. Det dröjer dock till tionde kapitlet och ca 188 sidor in i min engelska upplaga innan vi kan läsa:
– Miss Dunne clicked on the keyboard:
— 16 June 1904
Då först får vi reda på dagen och året den utspelar sig. Denna dag, den 16 juni är det som firas världen över som Bloomsday. I år är det alltså 120 år sedan. Det känns ändå inte som det är så länge sedan när vi läser. En av huvudpersonerna, kanske den mest framträdande, Leopold Bloom är en annonsagent och tänker mycket på reklam under dagen som går. Vi lär känna honom väldigt nära och får ta del av hans tankar i det som kallas den inre monologen. Det är också hans namn som gett namn åt Bloomsday. De andra två huvudpersonerna är hans fru Marion, kallad Molly, Bloom och Stephen Dedalus, på sätt och vis Joyces alter ego, eftersom han är huvudperson i Portrait of the Artist as a Young Man. Romanen har dock ett myller av andra mer eller mindre färgstarka personer. Ju längre romanen framskrider desto mera ändras stilen i den och vi kommer att få en provkarta av Joyces stilistiska begåvning. Ulysses kan kännas svår att tränga in i för den som börjar läsa den första gången. Det kan vara en bra idé att ta hjälp av någon av alla de introduktioner som finns, mestadels på engelska. Den jag började med, när jag för över 45 år sedan började läsa Ulysses på allvar, var dock en liten volym av Olof Lagercrantz, Om James Joyces Odysseus. Romanen hette Odysseus i den dåvarande översättningen av Thomas Warburton.1 Den senaste översättningen är av Erik Andersson och har nu samma titel som originalet, Ulysses.2 Lagercrantz beskriver Leopold Bloom på följande vis:

Allt som är annonsagenten Leopold Bloom är trivialt. Allt som är Människan Bloom, vilken mött kärleken, döden, grymheten, ensamheten, är intressant och storslaget. Inför dessa elementära makter i tillvaron försvinner hans Bloomväsen och han förvandlas i stället om ni så önskar till Odysseus.

Lagercrantz skriver också om det som han kallar ”gnistorna” i boken. De där delarna som återkommer och som gör att vi kommer att känna oss hemma i dess textvärld. Ah, det där känner jag igen. Det har jag hört förut. Läs gärna Lagercrantz men framförallt läs Ulysses. Erik Anderssons översättning gör det njutbart även på svenska. Vill du lyssna på den finns den också inläst som ljudbok av Reine Brynolfsson. Efter att du läst den på svenska är det dags att läsa om den på engelska. Joyces prosa är fantastisk och jag har läst den flera gånger i sin helhet och ibland grottat ner mig i ett enskilt kapitel.


Nedskrivet och funderat av Bertil Wergelius.

  1. Joyce, James (1948), Odysseus, Övers. Thomas Warburton. Stockholm: Bonnier.
    Översättningen av Thomas Warburton kom ut i ett flertal utgåvor efter 1948, bl.a. 1979, 1983, 1993 och 2018. Samtliga på Bonniers utom den sista, på Modernista. ↩︎
  2. Joyce, James (2012), Ulysses, Övers. Erik Andersson. Stockholm: Bonnier. Till denna finns en liten bok: Andersson, Erik (2012), Dag ut och dag in med en dag i Dublin. Stockholm: Bonnier. Om arbetet med översättningen. ↩︎