Joyce-sällskapet

The James Joyce Society of Sweden and Finland bildades 1977. Mera om hur det gick till finns att läsa under ”Vår historia”.

Sällskapets syfte

  • Att utbreda kunskapen om Joyce och hans skrifter.
  • Att skapa möjligheter till diskussion och berikande upplevelser av Joyces verk.
  • Att förmedla Joyceforskningens rön till våra medlemmar.
  • Att förmedla kontakt mellan Joyce-intresserade.