Joyce-sällskapet

Bli medlem! Endast 200 kr för enskild person, 275 för par och bara 100 kr för studerande.

Bloomsday, resa till Dublin m.m

Den 16 juni gick Bloomsdayfirande på Rönnells i Stockholm av stapeln.


Resan till Dublin med sällskapets medlemmar 11–15 juni.

The James Joyce Society of Sweden and Finland bildades 1977. Mera om hur det gick till finns att läsa under ”Vår historia”.

Sällskapets syfte

  • Att utbreda kunskapen om Joyce och hans skrifter.
  • Att skapa möjligheter till diskussion och berikande upplevelser av Joyces verk.
  • Att förmedla Joyceforskningens rön till våra medlemmar.
  • Att förmedla kontakt mellan Joyce-intresserade.

Medlemsbrevet

Vi skickar ut ett medlemsbrev till medlemmarna ett antal gånger per år. Detta är det senaste.