Vår historia

Starten

The James Joyce Society of Sweden and Finland bildades på initiativ av Johannes Hedberg 1977. I dokumentet nedan hämtat från det första av de två numren av en broadsheet som producerades av sällskapet i mitten av 1980-talet; det första numret bör ha kommit ut 1984. Klicka på länken för att läsa i större format eller ”Ladda ner” för att, ja, ladda ner. Läser du vår sida på en mobil eller ”platta” finns inte möjligheten att läsa i ”fönstret”, men ovanstående val ger samma resultat där.