Läsgrupper

Det har funnits läsgrupper till flera av Joyces verk, men inte alltid samtidigt. En läsgrupp kring ”Portrait” kommer att ta upp och avsluta kring de sista kapitlen. Detta avbröts nämligen av Covid-19 pandemin i mars 2020. Om du var med på den och vill vara med att avsluta, eller bara delta för att se hur det är kan du kryssa i detta i formuläret nedan och skriva i ytterligare önskemål att det är just det du tänker.

Anmäl ditt intresse för att delta i eller starta en läsgrupp i någon av de andra verken, eller önskan att börja om med Portrait, här nedan.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Skriv ditt namn, helst som Förnamn Efternamn
E-post
Ange ett fungerande email och bekräfta sedan med samma i nästa ruta.
Kryssrutor
Välj en eller flera av dessa verk du är intresserad av att studera med andra.
Ange vad du skulle vilja läsa av James Joyce, om du inte kryssat i här ovan eller har något annat du skulle vilja läsa.